23 jul 2022

STOFFvzw in juli 2022

Christiane Thijs

Schoonheidservaring voor gevorderden

Links in beeld zien we hoe een lok van haar kapsel opwaarts krult. Het is een kleine weerbarstigheid. Hoe lief is dat. Aan de andere kant is de foto beschadigd. Hij werd onvoorzichtig geplooid. De emulsie kwam los in een diagonale richting met uitlopers tot aan de rand van het beeld. De kwetsuren duiden op manipulatie. De foto zat een tijd lang in een portefeuille, hij werd eruit gehaald, bekeken, getoond, besproken en terug gestoken, tientallen keren. Het is een foto met geschiedenis.

Geschiedenis en de sporen ervan, kunnen het beste niet al te glad zijn. Dat kweekt ongeloofwaardigheid. De dingen in de periferie van het menselijk bestaan zijn complex, veel tegelijk. Het zuiverste water mist een aparte smaak. Een bekende schrijver verklaarde dat elke mens recht heeft op acht afwijkingen: zes kleine en twee grote. Het onvolmaakte triggert herkenbaarheid.

Mensen zeggen: ‘zwijg over die asbest. Dat is niet mooi. Schenk alleen aandacht aan hetgeen ons verheft, proef van pure schoonheid en vermijd dat andere’. Is dat beter? Willen we de schoonheidservaring reduceren tot vormelijke harmonie en hetgeen niet storend is? Wij van STOFFvzw willen dat de asbestellende, hoe lelijk ze ook is, deel uitmaakt van ons collectief geheugen, als erfgoed ook. Het is ingrijpend in onze streek en het werd al eens verzwegen. Maar dat niet alleen, het lelijke kan een relatie aangaan met het nobele en poëtische. Het kan – in contrast – het mooie nog een grotere schittering geven. De combinatie is dan ‘schoonheidservaring voor gevorderden’ en zo ervaar ik die foto van Christiane Thijs.

Johan De Vos

 

Neem een jaarabonnement op het driemaandelijks tijdschrift STOFF A

€20.00 (kostendekkend) €50 en €100 (als steun). Vermeld uw postadres.

Wie €50.00 en meer overschrijft krijgt een exemplaar van het boek ‘Christiane Thijs – een biografie’.

Prijs in de boekhandel: €16.00

info@stoffvzw.be   Bankrekening BE95 7390 1727 1758     www.stotfvzw.be