16 okt 2020

STOFFvzw in oktober 2020

Een oproep:

werk mee aan een genuanceerde geschiedenis

Asbest in het Land van Waas

 

We leven in een tijd van fake news. Nieuws om verkozen te worden of om iets te verkopen. Het zijn al te simpele waarheden die met weinig woorden, een foto of logo gepubliceerd worden. Dat is gevaarlijk. Het leidt tot snelle conclusies, geestelijke armoede, haat zelfs. Niemand kan ernstig werk verrichten op basis van oppervlakkige kennis. Wij van STOFFvzw willen een groeiende, levende en genuanceerde geschiedenis samenstellen van alles, alles wat in ons Land van Waas met asbest te maken heeft. Daarom lanceren we deze oproep. We doen het niet alleen voor onszelf en in deze tijd, maar ook voor de komende generaties.

Het gaat in de eerste plaats over asbestzieken en -doden. Hun lot maakt deel uit van onze geschiedenis. We weten het: veel leed zit nog verscholen. Het mag niet vergeten raken. Misschien willen de slachtoffers of nabestaanden niet meteen in de openbaarheid komen. Daar zijn dan goede redenen voor. Toch lijkt het ons zinvol om de verhalen te noteren en ze te bewaren voor de toekomst. Daarom: breng ons in contact met asbestslachtoffers of hun nabestaanden, zelfs als het gaat over iemand die tientallen jaren geleden is overleden, zelfs als er twijfel is over de rol van asbest.

Er is de context. Veel heeft te maken met de werkomstandigheden, de wetgeving, de medische kennis, toevalligheden, misverstanden, de wetmatigheden van de economie en zeker ook met het hoger genoemde fake news, We willen noteren hoe het was in de fabriek in Sint-Niklaas, aan de Antwerpse haven of op de Boelwerf in Temse. We zijn niet op zoek naar één waarheid of stelling. We bouwen aan een groeiende bron van kennis en inzicht bij deze complexe historie sinds de eerste wereldoorlog in deze streek.

Concreet. Bent u, of kent u slachtoffers van asbest, laat het ons weten, ook als het gaat over iemand die al meer dan 30 jaar overleden is. Asbest werd in deze streek al sinds de 19e eeuw gebruikt voor industriële toepassingen. Hoe verloopt het weghalen van asbest in de dagelijkse praktijk? Vertel het ons. Misschien kent u elementen waar geen mens aan denkt, of bent u niet overtuigd van de schadelijke aspecten van asbest en hebt u argumenten om dat te staven.

Bel of mail ons. We zullen contact nemen, een veilige afspraak maken als de coronaomstandigheden dat toelaten, documentatie en foto’s vergaren en/of maken en dat alles met zorg schikken en bewaren. We werken samen met een professioneel archief ook in functie van de verre toekomst. We dragen niet alleen  zorg voor hetgeen u ons zegt of geeft, maar ook voor uw veiligheid en privacy. Niets wordt openbaar gemaakt zonder uw nadrukkelijke toestemming, Beloofd. Dit is een belangrijk onderdeel van de werking van STOFFvzw. Het is lastig erfgoed. Hedendaagse geschiedenis, lessen voor ons allen. De gegevens en inzichten kunnen op korte, middellange en lange termijn dienen voor publicaties, wetenschappelijk onderzoek, cultuur, film, theater, muziek. Maar nooit zonder uw toestemming.  Laat van u horen.

info@stoffvzw  – telefoon  0497 10 99 48 (Johan De Vos)

U kan zich abonneren op ons driemaandelijks tijdschrift STOFF A. Een jaarabonnement kost

€50 als steun, €20 als kostendekkend en € 100 als grote steun. Vermeld naam en postadres.

Stort op onze bankrekening  BE95 7390 1727 1758

www.stoffvzw.be