15 okt 2019

STOFFvzw in oktober

oktober in het Land van Waas       foto © Stefaan Van Biesen

Waarom ik? Of mijn moeder, of man? Asbestkanker slaat redeloos toe. Sommigen krijgen het, anderen niet. De ziekte is onvoorspelbaar, niet evenredig met veel of minder asbest. Er is twijfel en onzekerheid. Het kweekt angst. Stille angst.

Het is als met rouwen, eerst is er ongeloof: ‘De diagnose zal wel fout zijn’. Later is er het weg denken. Keer op keer horen we hetzelfde refrein: ‘Er zijn ergere kwalen, kijk liever naar het klimaat, de ellende met de Poeders Mann weet-je-nog-wel-in-Sint-Niklaas, de verkeersdoden, de onbetrouwbare kerncentrales van Doel, de koolmijnen, de bosbranden in de Braziliaanse wouden’. Keiharde – zelfs nog  onvolledige – cijfers over de asbestdoden in onze streek worden op een haast emotionele wijze ontkend. ‘Waarvoor dient het?’ ‘Dit is melo’. ‘Zwijg erover’.

Tegelijk zien we hoe militante medeburgers rechtvaardigheid eisen en ten strijde trekken tegen het handvol mensen dat er baat bij had, de asbestproducenten en hun verdedigers bij het bestuur, justitie en de vakbonden. Boosheid geeft energie. Met effect zelfs. Het krijgt neerslag in de openbaarheid en zo blijft het asbestprobleem alvast in de belangstelling.

Door het probleem te ontkennen, te focussen op de strijd tegen de schuldigen of de aanwezigheid van zoveel asbest in deze streek kan het gebeuren dat er nauwelijks nog aandacht is voor de slachtoffers. Deze aandacht beschouwen we als onze missie. Ook bij ons is er twijfel en onzekerheid. Wat kunnen we doen? We maken lijstjes met plannen en ideeën. Zijn ze wel zinvol? We luisteren, toetsen onze inzichten aan die van anderen, ontmoeten wijze mensen en stellen nieuwe vragen. Er komt steeds meer steun, vaak uit een onverwachte hoek. En toch, het blijft proberen.

 

Onze plannen: exposities, voordrachten, een tijdschrift en een jaarlijks gebeuren kosten geld. Steun ons: € 20 = mooi  –  € 50 = prachtig  – € 100 = ‘amai’.
Serieuze bedrijven, mensen en organisaties die ons voluit willen ondersteunen geven loyaal.
BE95 7390 1727 1758 STOFFvzw  Sint-Niklaas.
Meer info via https://www.stoffvzw.be –  info@stoffvzw.be –  0497 10 99 48
Hugo De Blende, Veerle Deloof, Johan De Vos en Eric Windey.