15 jul 2020

STOFFvzw in juni

Over privé en publiek. Als iemand sterft aan darmkanker dan is dat in hoge mate het gevolg van noodlot, zeker als hij tot het laatste moment de beste, beschikbare medische zorg en begeleiding krijgt. De mensen uit zijn omgeving zullen de nabestaanden hun medeleven betuigen, troosten en bijstaan. Dat is privé. Als een tachtigjarige in een woonzorgcentrum sterft aan Covid-19 en daarbij niet de zorg krijgt die wel voorhanden is, dan heeft dat niet alleen te maken met noodloot maar ook met een slechte organisatie. Hier is niet alleen nood aan privé medeleven en troost, hier passen een…

Lees verder