Christiane Thijs

De foto is een historisch tafereel, het realistisch beeld van vijf arbeiders in een breigoedfabriek, Breedstraat 97 Sint-Niklaas, 1961. Op dit adres wordt er ondertussen gedanst met Clapaja. In de donkere diepte zien we twee dames, ze poseren staande. De tweede van links is Christiane Thijs. Ik heb de eer haar biograaf te zijn. De foto is een tijdbom, hij explodeert informatie uit de tijd van haar leven, 1943 – 1988.

Het boek ‘Christiane Thijs, een biografie’* werd als vanzelf een liefdeshistorie, liefde in haar meest alomvattende betekenis. Liefde en schoonheid, het gaat samen. Alles wat…

Lees verder