Al de malheuren van de wereld. De sneeuw en het ijs aan de polen smelten. Er komt meer zee en minder land voor een nog steeds groeiende bevolking. Er zijn de vluchtelingen waarover gezegd wordt dat ze het beste maar kunnen verdrinken. Zwaar gesubsidieerde bedrijven die vrolijk gif lozen in lucht en water. Vrouwen die overal de dupe van zijn. Mensen die zot worden van een teveel aan comfort en betogen voor hun zogenaamde vrijheid. De wapenindustrie die snakt naar meer oorlog. Onderbetaalde chauffeurs die tientonners vol goederen eindeloos van her naar der transporteren en nog minder…

Lees verder