Café ‘Het Hemelrijk’ op de Grote Markt van Sint-Niklaas werd gebouwd op de plek waar het kinderkerkhof was. De naam van het café verwijst naar die gewijde plek, de herinnering aan veel kinderen, kindersterfte, verdriet en een hemels hiernamaals. Tegelijk herinner ik me hoe leraars van onze academie, na de dodenmis in de oude kerk voor hun collega Arthur Dhondt in datzelfde Het Hemelrijk zijn nagedachtenis vierden. Hij was er zelf altijd klant geweest. Het werd een herdenking die duurde van elf uur in de voormiddag tot diep, diep in de nacht. Op den duur waren ze nog…

Lees verder