De PFOS-vervuiling verontrust de mensen in het Land van Waas. Ze vragen zich af of ze nog rustig kunnen genieten van het eitje dat gelegd werd door de kip in hun eigen tuin. En of het mogelijk is dat PFOS-vervuilde grond uit Zwijndrecht gebruikt wordt om de asbestvervuilde putten in Sint-Niklaas te vullen. Neen, dat zal niet gebeuren. Zeker niet. We horen het aan alle kanten. Natuurlijk stelt men deskundigen aan om metingen uit te voeren. We zijn geneigd om positief te blijven en alles te accepteren wat de overheid ons via de plaatselijke pers laat weten. Vertrouwen…

Lees verder