Wie zijn wij

STOFFvzw is een culturele vereniging, waarbij we ‘cultuur’ de betekenis geven van ‘hoe mensen met elkaar omgaan’.
Het doel van de vereniging is stem geven aan asbestslachtoffers in de regio van het Land van Waas.

In het Land van Waas sterven veel mensen aan asbest, meer dan elders. Het zijn niet alleen de arbeiders van de asbest verwerkende bedrijven (SVK, de Boelwerf en de Antwerpse haven) maar ook hun familieleden, de omwonenden en de velen die asbest gebruikten in en rond hun huis. Belgen gebruikten per inwoner het meeste asbest ter wereld. Het heeft met geld te maken en het moet ons niet verwonderen dat het onderwerp taboe is. De bedrijven, de overheid en zelfs de bevolking zwijgt erover. Het is ‘lastig erfgoed’.

STOFFvzw wil zorgvuldig geschiedenis schrijven met de woorden van de mensen die het meemaken. Ieder slachtoffer heeft niet alleen zijn eigen verhaal, maar ook zijn visie op het gebeuren, zijn context en gevoel. En zo is de geschiedenis: complex en altijd onvolledig.

STOFFvzw wil:

een stem geven aan de slachtoffers.
luisteren naar wat verzwegen wordt.
beseffen hoe het voelt.
het leed bespreekbaar maken.
de kennis over de ziekte documenteren en ter beschikking stellen.
artiesten en kunst betrekken bij dit gebeuren.
een levend monument bouwen om de slachtoffers te herdenken.

Alles nu en op de lange termijn.
Waardig, mooi en open.

 

Johan De Vos, Eric Windey, Hugo De Blende en Veerle Deloof  hebben in 2018 (en in die chronologie) STOFFvzw opgericht. Ze blijven actief voor de vereniging;

Vanaf 1 januari 2023 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

 

Marleen Vael, voorzitter – Pieter Heymans, secretaris  – Lieven Nollet en Johan De Vos, bestuursleden

De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Grote Peperstraat 11 9100 Sint-Niklaas

telefoon 0497 10 99 48 (Johan De Vos)

mailadres:  info@stoffvzw.be

Ondernemingsnummer 0714883862

Bankrekening BE95 7390 1727 1758