Wie zijn wij

 

STOFF vzw is een culturele vereniging, waarbij we ‘cultuur’ de betekenis geven van ‘hoe mensen met elkaar omgaan’.
Het doel van de vereniging is stem geven aan asbestslachtoffers in de regio van het Land van Waas.

In het Land van Waas sterven veel mensen aan asbest, meer dan elders. Het zijn niet alleen de arbeiders van de asbest verwerkende bedrijven (SVK, de Boelwerf en de Antwerpse haven) maar ook hun familieleden, de omwonenden en de velen die asbest gebruikten in en rond hun huis. Belgen gebruikten per inwoner het meeste asbest ter wereld. Het heeft met geld te maken en het moet ons niet verwonderen dat het onderwerp taboe is. De bedrijven, de overheid en zelfs de bevolking zwijgt erover. Het is ‘lastig erfgoed’.

STOFFvzw wil zorgvuldig geschiedenis schrijven met de woorden van de mensen die het meemaken. Ieder slachtoffer heeft niet alleen zijn eigen verhaal, maar ook zijn visie op het gebeuren, zijn context en gevoel. En zo is de geschiedenis: complex en altijd onvolledig.

STOFFvzw wil:

een stem geven aan de slachtoffers.
luisteren naar wat verzwegen wordt.
beseffen hoe het voelt.
het leed bespreekbaar maken.
de kennis over de ziekte documenteren en ter beschikking stellen.
artiesten en kunst betrekken bij dit gebeuren.
een levend monument bouwen om de slachtoffers te herdenken.

Alles nu en op de lange termijn.
Waardig, mooi en open.

 

3 juni 2019:  het bestuur van STOFFvzw: Johan De Vos, Veerle Deloof, Eric Windey en Hugo De Blende