Steun

Wilt u zich

  • aansluiten bij onze vzw,
  • uw verhaal als asbestslachtoffer of nabestaande vertellen,
  • ons in contact brengen met asbestslachtoffers in het Land van Waas,
  • op termijn engageren voor culturele acties en informatiemomenten

neem contact via info@stoffvzw.be.

 

Wilt u onze werking (evenementen, publicaties) ondersteunen, ziehier onze bankrekening IBAN BE95 7390 1727 1758

Stoffvzw Grote Peperstraat 11 Sint-Niklaas   €20: ‘mooi ‘ – € 50 ‘prachtig’ – €100 ‘amai’

Serieuze instellingen en enthousiaste partners geven loyaal.

Grote dank