Steun

Hoe kan u STOFFvzw financieel steunen?

  • Door een bedrag over te schrijven op onze bankrekening  BE95 7390 1727 1758    Serieuze instellingen en enthousiaste partners geven loyaal.
  • Door een jaarabonnement te nemen op ons driemaandelijks tijdschrift STOFFA  : € 20.00 is kosten dekkend, € 50.00 is steunend, € 100.00 is geweldig.
  • Door ons op te nemen in uw testament
  • Door bij een uitvaart ons nummer te vermelden als een mogelijkheid van medeleven.

Bankrekening BE95 7390 1727 1758    STOFFvzw Sint-Niklaas

u kan ook

  • aansluiten bij onze vzw,
  • uw verhaal als asbestslachtoffer of nabestaande vertellen,
  • ons in contact brengen met asbestslachtoffers in het Land van Waas,
  • op termijn engageren voor culturele acties en informatiemomenten

neem contact via info@stoffvzw.be.

 

Grote dank